Asnjë Mjek Nuk Mund T’ia Gjejë Dot Hallin Kësaj Gruaje, Derisa Dy Burra I Shkojnë Asaj Në Shtëpi, Ja Çfarë Ndodhi Më Pas…!!!

Për 10 vjet, mjekët nuk kanë arritur të di.ag.nostiko.jnë sëm und.jen e saj, por dy punëtorë zbulojnë mi.sterin.Tregime si ky që do t’ju tregojmë janë shumë më të zakonshme se sa që mund të duket, kështu që ju duhet ta lexoni me kujdes dhe të nxirrni një mësim të rëndësishëm nga ai.Për shëndetin tuaj dhe atë të të dashurve tuaj.Kathy Wilson ka kaluar 10 vitet e fundit të jetës së saj në një ma. k.th të vërtetë.

Ajo ishte vazhdimisht e sëm urë, iu nën.sht.rua kontrolleve të vazhdueshme, por mjekët nuk mund t’i jepnin përgjigje gjendjes së saj të ke qësimit progresiv.Ajo kishte arritur një pikë të pa.ral.izës pothuajse të plotë, vazhdimisht nën një gjendje të eth. shme, duke vu.ajtur jo vetëm fizikisht, por edhe psik.ologjikisht.Duhet të jetë me të vërtetë e vë.shtirë të durohet një rënie fizike pa pasur një paraqitje të shkurtër të shkaqeve, me mjekë dhe specialistë që hamendësonin në errësirë.

Një ditë, në sajë të dy mjeshtërve të mirë, të thirrur për të bërë disa punë brenda shtëpisë, Kathy gjeti pro.blemin që ndikonte shëndetin e saj.Punëtorët ishin thirrur nga Kathy për të rinovuar banjën dhe para-dhomën.Pas heqjes së pllakave dhe llaçit, punëtorët bënë një zbulim që ndryshoi fatin e Kathy-t përgjithmonë.Ndërsa ata e larguan bojlerin për ta zëvendësuar atë me një më efikas, ata kuptuan se i vjetri ishte instaluar në një mënyrë krejtësisht të gabuar, çka sillte rrjedhje të vazhdueshme të mon.ok.sidit të ka rbonit.Një gabim, që e bëri Kathy-n të kuptojë shkakun e shqe. tës.imit të saj dhe për.ke qësi.min e vazhdueshëm të shëndetit të saj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *