Ishte E Bukur Si Një Yll, 16 Vjeçarja Përfundoi Në Këtë Gjendje Nga Shampoja E Flokëve: Mbani Lotët Kur Të Lexoni Çfarë Ka Hequr

Katër vjet më parë Aleema Ali i Bradford teksa qëndronte në një kon vikt ajo zuri morra. Për t’i larguar ajo apl ikoi një shampo mjekësore,’Full Marks Solution’.Por vajza e re nuk e dinte se kjo gjë do i ndryshonte jetën për k.eq njëherë e përgjithmonë. Shampoja i sh.ka kt.oi asaj një al.er gj.i të ke qe. Ajo tha se fytyra e saj ishte njësoj si të me rrte fl .akë.Aleema, e cila ishte 12 vjeç në atë kohë, u dërgua me urg. jenc.ë në spital ku u vendos në kujdes
int.e ns.iv dhe në ko. m.a për dy muajt e ardhshëm. Prindërit e saj kanë qenë në gje ndje shumë të rë.n d.uar dhe ashtu janë sot e kësaj dite.

Nga shampoja ajo mori fl.a k.ë, por kjo gjë është e pakuptueshme për shumë njerëz. Aleema, e cila tani është studente me kohë të plotë, pësoi d.je gi.e të shkallës së tretë në 55% të trupit të saj, duke përfshirë fy ty rën, kokën, krahët, gjo.ks.in, ko.f sh.ët, stomakun, shpinën dhe duart, duke hu.mbur shtatë gishta.

Aleema thotë se do ia dalë të jetë si më parë, ajo ka bërë shumë ope. rac .io.ne dhe thotë se nuk do të ndalet derisa sa të jetë si më parë.Ajo tha:Në një farë mënyre, unë jam e lumtur tani që kjo ka ndod hur, thotë ajo. Kjo më bëri një person më të mirë. Vetëvlerësimi dhe vetëbesimi im u rritën me shpejtësi.Në Britaninë e Madhe pas kësaj ngj arje janë bërë thirrje që askush mos të marrë mjekime në farmaci pa recetën e mjekut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *