Mbi 200 mijë euro gjoba për partitë politike që thyen heshtjen zgjedhore

Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa – PZAP, në seancat e mbajtura më 18 shkurt 2021, ka shqyrtuar dhe vendosur 10 ankesa lidhur me thyerjen e heshtjes zgjedhore dhe ditën e zgjedhjeve.

Ankesat janë paraqitur nga individë, subjekte politike, kandidatë për deputetë, organizata, anëtarë të komisioneve komunale të zgjedhjeve, etj.

Prej 10 ankesave të shqyrtuara, Paneli… ka vendosur që t’i pranojë si të bazuara 2 ankesa, 1 ankesë e ka refuzuar si të pabazuara, 2 ankesa i ka hedhur si të palejuara, 5 ankesa i ka hedhur si të pasafatshme.

Përkitazi me ankesat e lartcekura, PZAP-ja ndaj subjekteve politike ka shqiptuar gjoba në shumën totale prej: 1.200.00 €, për shkak të mosrespektimit të Kodit të mirësjelljes. Natyra e ankesave të paraqitura kanë qenë: thyerja e heshtjes zgjedhore gjatë ditës së votimit, respektivisht shpërndarja e SMS-ve te qytetaret thirrje për të votuar subjektin e caktuar politik.

Subjekteve politike ne seancën e sotme u janë shqiptuar gjoba si në vijim:

Ndaj subjektit politik PDK janë shqiptuar gjoba në shumë prej: 600.00 €;

Ndaj subjektit politik LDK janë shqiptuar gjoba në shumë prej: 600.00 €;

Në fund ju informojmë se Paneli… sot ka shqyrtuar dhe vendosur të gjitha ankesat dhe apelet e paraqitura nga individë, subjekte politike, kandidatë për deputetë, organizata, anëtarë të komisioneve komunale të zgjedhjeve, anëtarë të këshillave të vendvotimeve, qytetarë, vëzhgues, etj.

PZAP=ja për shkak të mosrespektimit të Kodit të mirësjelljes, nga subjektet politike, mbështetësve dhe përkrahësve të tyre, gjatë fushatës së zgjedhjeve dhe thyerjen e heshtjes zgjedhore në ditën e heshtjes zgjedhore si dhe në ditën e zgjedhjeve, ndaj tyre ka shqiptuar gjoba në shumën totale prej: 216.350.00 €. 

Subjekteve politike u janë shqiptuar gjoba si në vijim:

Ndaj subjektit politik PDK janë shqiptuar gjoba në shumë prej: 66.100.00 €;

Ndaj subjektit politik AAK janë shqiptuar gjoba në shumë prej: 52.750.00 €;

Ndaj subjektit politik LVV janë shqiptuar gjoba në shumë prej: 44.700.00 €

Ndaj subjektit politik LDK janë shqiptuar gjoba në shumë prej: 28.600.00 €;

Ndaj subjektit politik NISMA janë shqiptuar gjoba në shumë prej: 22.000.00 €;

Ndaj subjektit politik Lista Srpska janë shqiptuar gjoba në shumë prej: 2.200.00 €.\indeksonline\

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *