Moment shokues: Dy nëna rrihen mes vete para syve të fëmijëve në një shkollë (VIDEO)

Dy nëna filluan të gju.an.in njëra-tjetrën aq shumë sa prindërit tjerë nd.ër.hy.në për t’i ndarë ato.

Nënat filluan të gju.an.in njëra-tjetrën përpara fëmijëve të tjerë, duke i lënë ata të sho.ku.a.r dhe të fr.ikë.sua.r nga ajo skenat b.ru.ta.le që i panë.

Gratë pë.rfunduan të për.les.hes.hin në tokë pasi që njëra e ak.u..z…oi tjetrën për ngacmim pranë hyrjes së shkollës në Nju Jork, raporton “Daily Mail”.

“L.uf..ta” filloi kur një grua me flokë të gjatë bionde- fillimisht duke e mbajtur një foshnjë- pr.et.e.nd..oi se r.ivalja e saj ka qenë duke e ng.ac.mu…ar dikë dhe që tani le ta provojë ta ng..ac..mo..jë edhe atë.

Pamjet tregojnë fillimisht gratë fillojnë të ka.pin njëra tjetrën për flokë deri kur ‘lu.f…ta’ bëhet më e ash.p…ër në mes nënave.

Duke u përl.es…hur ato gju..ajt..ën edhe një vajzë të vogël nga biçikleta e saj, deri sa prindërit e tjerë filluan të reagonin dhe ti nda.nin ato

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *