SHlKONl Se Si Një Person Rr.eh Katër Ha.jdutët Të CiIët U Futën Në Shtëpinë E Tij

Ky është momenti kur një pronar i gu.xim.shëm Iu.fto.n me katër persona të ar.ma.tos.ur me duart e tij gjatë një gr.abit.je. Në pamjet që janë marrë nga kamerat e sigurisë në shtëpinë e tij, Asif Ali konfrontohet me h.aj.nat e ar.mat.osur dhe i g.od.et me gr.us.hte. 35 vjeçari arrinë të i largojë nga shtëpia por njëri prej tyre kthehet he e k.ërc.ën.on me një kaç.avidë. Por Ali v.rapon deri në kuzhinë ku i merr dy th.ik.a dhe i largon përsëri ha.jdu.tët.

Ali tha për media se ai kishte gruan e tij në katin e dytë dhe e ndjente vetën të de.tyru.ar të i l.ufto.nte h.ajn.at. “Instiktet e mija morrën kontroIIin. Unë vetëm po mundohesha të i Iargoja ata nga shtëpia ime”, ka thënë ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *