U kap me gati 500 milionë lekë në zyrë dhe shtëpi, del dëshmia e mjekut: U kam shpëtuar jetën mijëra shqiptarëve punoj dhe në shtet dhe në privat

Pro kuroria ka kërkuar në s ean cën e sotme gj yqë sore arr esti min e mjekut Edvin Prifti. Mësohet se atij i është shtuar ak uza për Past rim parash.

Image result for edvin prifti

Mjeku Edvin Prifti ka deklaruar se ai ka punuar në Itali dhe se të ardhurat e tij, kanë qenë shumë të mira.

“Kam mbaruar me medalje ari, specializim në Siena dhe La Sapienca diplomimin si specialist në kardioki rurgji, punova në San Kamilo, doktoraturë La Sapienca, kam pasur të ardhura shumë të mira në Itali”, është shprehur mjeku Prifti në sallën e gjyqit.

“Gjithmonë do them të vërtetën. S’kam fshehur asnjë gjë. Punoj privat dhe shtet. U befasova nga Prokur
oria që kërkoi bu rg, kam op er uar mijëra shqiptarë”, shton ai më tej.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *